Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

post-title

 

2021.02.08

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар болон төр хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага хооронд 2021 онд байгуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэхэд шаардлагатай материалуудыг заасан хугацаанд ирүүлнэ үү. 

  1. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлж буй гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагууд нь 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 16-НЫ өдрийн дотор харьяа Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэст;
  2. Нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагууд нь 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 17-НЫ өдрийн дотор gereelelt@emd.gov.mn цахим хаягт .pdf форматаар нэг үндсэн файл болгон тус тус ирүүлсэн байна;
  3. Материалыг 1-5 үндсэн хэсэг болгон хуудсын тоог зааж, товъёог үүсгэн ирүүлэх бөгөөд заасан хугацаанд материал ирүүлээгүй, хугацаа хоцорсон болон шаардлага хангаагүй хүсэлтийг хүлээн авахгүй бөгөөд гэрээ дүгнэхгүй болохыг анхааруулья.

Жич: Гэрээ дүгнүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг эндээс татаж авна уу.

 

Хаяг:  Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүргийн 3-р хороо, Чингисийн   өргөн чөлөө

Утас: 7010 11 16, 7010 11 59

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР