Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ОЛОН НИЙТЭД МЭДЭЭЛЛЭЭ ХЭРХЭН ХҮРГЭХ ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

post-title

ЭМДЕГ-аас албан хаагчдын мэдлэг чадвар, мэргэжил аргазүй, харилцаа хандлага зэрэг бүх талын мэдлэг чадварыг дээшүүлэх, туршлага солилцох цахим сургалтыг 14 хоног тутмын Лхагва гараг бүр зохион байгуулдаг.