Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Олон улсын туршлагаас судаллаа

post-title

ЭМДЕГ нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, тасралтгүй хөгжүүлэх, бусад улс орны сайн туршлагуудыг судлах, нутагшуулах зорилгоор олон улсын байгууллагуудтай тогтмол туршлага солилцож ажилладаг.