Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээг цуцаллаа

post-title

"Энх-Ундарга" ЗГБХН-ийн сувилал нь Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай байгуулсан "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ худалдан авах гэрээ"-г цуцлах хүсэлт ирүүлсний дагуу Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газраас талуудын зөвшилцөл хийх уулзалтыг зохион байгуулсан.

Уг зөвшилцлийн дагуу Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар,  "Энх-Ундарга" ЗГБХН-ийн сувиллын хооронд байгуулсан гэрээг 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөр дуусгавар болгож, цуцаллаа.