Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Албан хаагчдын "Мэдээллийн цаг" сургалтыг зохион байгууллаа

post-title

ЭМДЕГ-аас албан хаагчдын мэдлэг чадвар, мэргэжил аргазүй, харилцаа хандлага зэрэг бүх талын мэдлэг чадварыг дээшүүлэх, туршлага солилцох цахим сургалтыг 14 хоног тутмын Лхагва гараг бүр зохион байгуулдаг. 

Газар, хэлтэс бүрээс ажил болоод амьдралд өдөр тутамд тулгамдаж болзошгүй мэдээллийг нээлттэй хүргэдэг энэ удаагийн сургалтад хүүхдийн сэтгэл зүйч өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийн талаар мэдээлэл хийлээ.

Мөн ДЭМБ-ын зөвлөх Япон улсад "Эрүүл мэндийн тогтолцооны флагшил" сургалтад хамрагдсан талаарх мэдээлэл хүргэлээ.

Өнөөдрийн сургалтад ЭМДЕГ-ын төвийн болон орон нутгийн 100 гаруй албан хаагчид танхимаар болон цахимаар оролцлоо.