Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө

post-title

 
ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны “Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга журам шинэчлэн батлах тухай” 06 тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг танилцуулах цахим сургалт 2 дахь өдрөө үргэлжиллээ.
 
 
Өнөөдрийн сургалтыг ЭМДЕГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн газар болон Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар хамтран зохион байгуулж Сум тосгоны эрүүл мэндийн байгууллагууд Selection1818.mn системд гүйцэтгэлийн шалгуураа хэрхэн бүртгэх, нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт болон тогтоолын шинэчлэлтэй холбоотой программ хангамжид хийгдэх өөрчлөлтийн талаар танилцуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.
 
 
Сургалтад нийслэл, аймаг, дүүргийн Эрүүл мэндийн газар, сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоотны төлөөлөл, Сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Ц.Ганхүү, 21 аймаг 2 дүүргийн ЭМД-ын хэлтсийн удирдлага, албан хаагчид зэрэг 100 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд цахимаар оролцож мэдээлэл сонсохоос гадна цахим системд хэрхэн ажиллах талаар асууж тодруулан ойлголтын зөрүүг арилгасан үр дүнтэй сургалт боллоо.