Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны шимтгэлийн орлогын мэдээлэл

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлого 2023 онд нийт 916,0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 897,5 тэрбум төгрөгийг орлогыг төвлөрүүлж 98 хувиар биелсэн үзүүлэлттэй байна.

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг өөрөө хариуцан төлөгч болон төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөх шимтгэлийн орлого тус тус 100 хувиар биелсэн бол аж ахуйн нэгж байгууллага, ажилтны шимтгэлийн орлого 97 хувь буюу 20,3 тэрбум төгрөгийн орлого тасалдсан байна.