Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд санал авах тухай

post-title

   

    Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.9.8-д заасны дагуу ЭМДҮЗ-ийн 2023 оны “Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам батлах тухай” 6 дугаар тогтоолыг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

   Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газрын цахим хаяг /bodlogo_sanal@emd.gov.mn/-аар саналаа 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ үү.

 

      ЭМДҮЗ-ИЙН 2023 ОНЫ 06 ДУГААР ТОГТООЛ:

Танилцуулгатай ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Журмын төсөлтэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Тогтоолын удирдамж, журамд саналаа өгөх бол ЭНД ДАРЖ саналаа ирүүлнэ үү.