Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд санал авах тухай

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.10-д заасны дагуу “Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай” шинэчлэн боловсруулсан тогтоолын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газарт цахим хаяг /bodlogo_sanal@emd.gov.mn/-аар саналаа 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр хүртэл ирүүлнэ үү.

Танилцуулгатай ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Журмын төсөлтэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Оношийн хамааралтай бүлгийн төлбөрийн хэмжээнд санал өгөх бол ЭНД ДАРЖ саналаа ирүүлнэ үү.

Тогтоолын удирдамж, журам, оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалтад саналаа өгөх бол ЭНД ДАРЖ саналаа ирүүлнэ үү.