Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ЭМДҮЗ-ийн гишүүдэд ЭМДЕГ-т ажиллаж байна

post-title

Яг одоо Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд ЭМДЕГ-т ажиллаж байна. Энэ үеэр ЭМДҮЗ-ийн тогтоолд оруулж, хэлэлцүүлэх гол гол өөрчлөлтүүдийн талаарх танилцуулга, мэдээллийг ЭМДЕГ-ын удирдлагууд өгч байна.
 
 
2023 оны 10 дугаар сараас эхлэн ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 11, 2023 оны 06, 08 , дугаар тогтоолыг шинэчлэх ажлын хүрээнд, тогтоолын төслийг танилцуулах, санал авах уулзалт, хэлэлцүүлгийг үе шаттайгаар тогтмол зохион байгуулж ирлээ.
 
 
Тогтоол шинэчлэх хүрээнд ЭМДЕГ-тай гэрээ бүхий эрүүл мэндийн байгууллагууд болон холбогдох төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан уулзалтын үеэр эмч, мэргэжилтнүүдээс ирүүлсэн 800 гаруй саналыг нэгтгэн судлаж шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тусган тогтоолын төслийг ЭМДҮЗ-өөр хэлэлцүүлэн батлуулах бэлтгэл ажлыг хийж байна.