Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өнө-Энх сувилалын гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа

post-title

Өнө-Энх ХХК-ийн Өнө-Энх сувилал нь үйл ажиллагааны чиглэлээ Өнө-Энх ХХК-ийн сэргээн засах төв болгож өөрчилсөнтэй холбоотойгоор 2022 оны УБ- 03/006 дугаартай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа.