Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дэргэдэх сувиллын гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа

post-title

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дэргэдэх сувиллын газар нь үйл ажиллагааны чиглэлээ "Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ" болгон өөрчилсөнтэй холбоотойгоор 2022 оны УБ-03/024 дугаартай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа.