Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Өөжинмед үр шилжүүлэн суулгах төвийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа

post-title

Өөжин ХХК-ийн Өөжинмед үр шилжүүлэн суулгах төв нь үйл ажиллагааны чиглэлээ Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ, Клиник эмнэлэг болгон өөрчилсөнтэй холбоотойгоор 2022 оны УБ-02/034 дугаартай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцаллаа.