Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

"Энхэд мөнх" эмийн сангийн гэрээг цуцаллаа

post-title

"Оргих оргил" ХХК нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээгээ өөрчлилсөнтэй холбоотойгоор "Даатгуулагчдад эмийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ"-гээ цуцлах хүсэлт гаргасан.
 
 
Үүнтэй холбоотойгоор "Энхэд мөнх" эмийн сангийн 2024 оны ӨВ-04/1318 дугаартай "Даатгуулагчдад эмийн хөнгөлөлт үзүүлэх үйлчилгээг худалдан авах гэрээ"-г 2024 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр цуцаллаа.