Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ГЭРЭЭТ ЛАВЛАГАА ШАТЛАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

post-title

Даатгуулагчдад үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний 2023-2024 оны гүйцэтгэл, 2024 оны төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийг хавсралтаар хүргүүлсэн маягтын дагуу боловсруулж, албан бичгийн хамт цахим /batkhuyag.b@emd.gov.mn/ хаягаар 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 

 Жич: Хугацаанаас хоцорсон саналыг 2025 оны төсөвт тусгах боломжгүй болно. (Хавсралтыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.)