Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Мэдээлэл ирүүлэх тухай зар

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн “Журам, төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” 2022 оны 01 дүгээр тогтоол, Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2021 оны “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай” 13 дугаар тогтоол тус тус батлагдсантай холбогдуулан лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудтай Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 10.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан оношийн хамааралтай бүлгийн дагуу тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо, хэмжээ болон холбогдох бусад өөрчлөлтийг тусган, гэрээг шинэчлэн байгуулах тул дараах хавсралтад заасан холбогдох мэдээллийг 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны дотор gereelelt@emd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Асууж тодруулах зүйл байвал Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газрын 70101159, 70101116, 70101153 дугаарт холбогдоно уу.

 

            Ирүүлэх мэдээллийн хүснэгтийг энд дарж авна уу.