Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

“Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай”

post-title

Яг одоо ЭМДЕГ-аас лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Жагсаалт, төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай” 01 дүгээр тогтоолыг танилцуулах цахим сургалтыг зохион байгуулж байна. Мөн тус тогтоолын дагуу “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авах гэрээ”-г шинэчлэн байгуулахтай холбоотой мэдээллийг өгч, оролцогчдын сонирхсон асуултуудад хариулт өгч байна. Сургалтад гэрээт лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын 480 гаруй төлөөлөл оролцож байна.