Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Үндэсний статистикийн хорооны мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Үндэсний статистикийн хороонд сар бүр даатгалын сангийн орлого, зарлага, ЭМД-ын хамралт, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн статистик мэдээг хүргүүлэн ажилладаг.

Энэ хүрээнд өнөөдөр ҮСХ-ны төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгуулж статистик мэдээг гаргахдаа анхаарах зүйлс, мөрдөгдөх маягтыг өөрчлөх болон статистик мэдээлэл гаргах аргачлалын талаар холбогдох албаны хүмүүс мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өглөө.