Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагууд

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ болон тус тусламж, үйлчилгээгээр гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.