Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Санал ирүүлэх тухай

post-title

ЭМДҮЗ-ийн 2021 оны 13 дугаар тогтоол, ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоол, ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 05 дугаар тогтоол шинээр батлагдсантай холбогдуулан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах гэрээнд заасан тусламж, үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтыг хийхдээ баримталж байсан ЭМДҮЗ-ийн 2021 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, төлбөрийн хяналтын журам"-ыг "Чанарын хяналт, үнэлгээний журам" болгон өөрчлөн найруулсан төсөл ба уг тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан нэхэмжлэлийн хяналтын шалгуурын форматыг өөрчилж нэг загварт оруулж шинээр нэмж боловсруулсан нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгууртай нэгтгэсэн төсөлд санал авч байна. 

 

Анхаарах: Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуурт саналаа ирүүлэхдээ Uptodate цахим платформд байгаа олон улсад ашиглагддаг эмнэл зүйн удирдамжаас авсан эх сурвалжийн линкийг зааж ирүүлнэ үү. 

 

Саналыг албан бичгээр болон албан мэйлээр ирүүлнэ. 

Албан мэйлийн хаяг: tuya.emd@gmail.com

 

Доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү:

Чанарын хяналт үнэлгээний журам

Нэхэмжлэлийн нарийвчилсан хяналтын шалгуур нэгтгэл