Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

ДЭМБ-тай хамтран сургалт зохион байгууллаа

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэж, шинээр болон шинэчлэгдэн батлагдсан дүрэм, журам, аргачлалыг танилцуулах, нэгдсэн ойлголт өгөх, алба хаагчдад шаардлагатай мэдлэг чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор төвийн болон орон нутгийн нийт 200 гаруй албан хаагчдыг хамруулан хоёр өдрийн сургалт зохион байгууллаа.