Хайх

Санал болгох түлхүүр үг:

Төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, журам шинэчлэн батлах тухай

post-title

Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.9.8-д заасны дагуу “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн арга, санхүүжүүлэх журам”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу санал авч байна.

 

Та бүхэн саналаа тус байгууллагын Бодлого төлөвлөлтийн газрын Тусламж, үйлчилгээний багц, зохицуулалтын хэлтэст цахим хаяг /info@emd.gov.mn/-аар ирүүлнэ үү.

 

Доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү:

https://drive.google.com/file/d/1H94Kf8434bOK4j7MQ81UTwcx7-Q8Yxky/view?usp=sharing